Do not be afraid of him! The caterpillars I have my photo. Caterpillar. Death’s head moth. I like it! Ne félj tőle! Hernyó. Halálfejes lepke. 


Éjjeli lepke, szenderek családja.
The caterpillars I have my photo.
55-65 mm. The front wings almost black, some pale yellow and brown stripes in a patch. The second wings and abdomen yellow, the wings of two bands running in the abdomen and mid-blue in color. The Torah halálfejhez like dark, yellow-haired rajzolatról named.

The moths fly in the honey bee kaptárába night and nektárkészletet dézsmálja. Mézszívás during a squeaky sound, like bees, when the alarm lefújják attack. Felszippant teaspoon of honey. If you can not find a way out of falánkságáért often pays with his life. Since the bees are dead serious kivonszolni not stand, this time lekopasztják and elfalazzák wax.
A damaged tree trunks kicsurgó sap is licked.
The caterpillar fries, apple flowers, etc.. is developing.
Migrates 2,000 km is able to fly. In our country it is from May to September.

55-65 mm. Az első szárny csaknem fekete, néhány halványsárga és barna vonallal, folttal. A 2. szárny és a potroh sárga, a szárnyon két szalag fut, és a potroh közepe kékes színű. A sötét torán a halálfejhez hasonló, sárga szőrű rajzolatról kapta a nevét.

A lepke a háziméh kaptárába éjjel berepül, és a nektárkészletet dézsmálja. Mézszívás közben olyan cincogó hangot ad, mint a méhek, amikor a támadási riadót lefújják. Teáskanálnyi mézet is felszippant. Ha nem sikerül megtalálnia a kivezető utat falánkságáért nemegyszer az életével fizet. Mivel súlyos tetemét a méhek nem bírják kivonszolni, ilyenkor lekopasztják, és viasszal elfalazzák.
A sérült fatörzsek kicsurgó nedvét is nyalogatja.
A hernyó burgonya, maszlag virágán stb. fejlődik.
Vándorol, 2000 km-t is képes elrepülni. Hazánkban májustól-szeptemberig található meg.