Imagination is boundless. Fantáziám határtalan.


és, csak pár szóval!

and only a few words!
I dream, I’m fried and satisfied.
Today kiéltem of creativity and of course, the devotion of praise!

Megálmodtam, megsütöttem és elégedett vagyok.
A mai napon kiéltem a kreativitásom és persze, áhítom a dicséretet!

Reklámok